Sierpień 2015

Liczne występy z Lucerne Festival Academy Orchestra (Festiwal w Lucernie, Szwajcaria)